ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletสถิติการนำเข้า-ส่งออก
bulletประเภทสินค้านำเข้า-ส่งออก
bulletสถิติการจัดเก็บรายได้
bulletสถิติการจับกุม
dot
dot
bulletPaperless Customs
bulletศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ
bulletศูนย์ร่วมใจใสสะอาด
bulletกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิด
bulletศัพท์องค์กรระหว่างประเทศ
bulletศุลกากรกับพันธะระหว่างประเทศ
bulletแนวทางการพัฒนาระบบราชการ
bulletCIA-World Factbook
bulletINCOTERM2000
bulletGMS
bulletUNECE
bulletTTFSE
bulletACMECS
bulletBlueprint for Change
dot
dot
bulletการสำแดงเงินตราเข้า-ออกนอกประเทศ
bulletการนำเข้าของใช้ส่วนตัวและของใช้ในบ้าน
bulletพิธีการนำเข้ายานพาหนะส่วนบุคคล
bulletImporting Personal and Household Effects
bulletสินค้าควบคุมการนำเข้า-ส่งออก
dot
dot
bulletเครือข่ายกรมศุลกากร
bulletCustoms Clinic
bulletกระทรวงการคลัง
bulletจังหวัดสระแก้ว
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 
สามารถค้นหาข้อมูล สามารถคลิ๊กได้ที่ 
www.info.go.th

More...

เนื่องด้วย วันที่ 14 มิถุนายน 2555 เวลา 08.00น.-10.00น. จะมีพิธีเปิดการขนส่งข้ามแดนระหว่างรัฐบาลไทย–กัมพูชา โดยผู้แทนฝ่ายไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และฝ่ายกัมพูชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง บริเวณกลางสะพานมิตรภาพคลองลึก-ปอยเปต อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดบันเตียเมียนเจย

  

 

More...

ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมใช้ระบบCAR  MANIFEST (ในระบบคอมพิวเตอร์) แทนการออก ศบ.1 ในวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2555 เวลา 15.00น. ณ  ด่านพรมแดนคลองลึก โดยพร้อมเพรียงกันเตรียมความพร้อมใช้ระบบ CAR  MANIFEST (ในระบบคอมพิวเตอร์) แทนการออก ศบ.1 ในวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2555 เวลา 15.00น. ณ  ด่านพรมแดนคลองลึก โดยพร้อมเพรียงกัน 

More...

 

เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐น. นายอวยชัย กุลทิพย์มนตรี นายด่านศุลกากรอรัญประเทศ มอบหมายให้นายประจวบ ปรคนธรรพ์ นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ด่านฯ เป็นผู้แทนร่วมเป็นเกียรติในพิธีปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๘ พรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี ประจำปี ๒๕๕๔ โดยร่วมกับหน่วยงานส่วนราชการตลอดจนสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ณ สนามฝึกค่ายสุรสิงหนาท อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

 

More...

 เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ นายอวยชัย  กุลทิพย์มนตรี นายด่านศุลกากรอรัญประเทศ ได้มอบหมายให้นายตะวัน  ตั้งวิริยะสกุล และนายสิทธิเดช คงสุจริตธนินท์ นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ เป็นผู้แทนด่านศุลกากรอรัญประเทศเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล พร้อมทั้งร่วมทดผ้าป่า เพื่อสมทบทุนพัฒนาปรับปรุงอาคารเรียนอเนกประสงค์ “นศท. ร่วมใจ” ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบกสระแก้ว อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

 

More...

รายงานประจำปี 2553icon
More...

More...

More...

More...

 27.10.58 ร่างผังเมืองรวมเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว พื้นที่สีเขียวตั้งโรงงานได้ ฐานเศรษฐกิจ

More...

 26.10.58 ข่าวนสพ.รวบเขมรลอบขนยาบ้าเข้าไทย อีกรายซุก จยย.เตรียมส่งออก

More...

 20.7.58 ข่าวนสพ อัดงบลง “แม่สอด-ป่าไร่” ดันเร่งด่วน 2 เขตเศรษฐกิจพิเศษ โยกงบตัดถนน-ตอกเข็มเมย2

More...

 15.7.58 จับสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

More...

 10.6.58 ข่าวนสพ.อปท.นิวส์ เขตเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก ตาก-สระแก้ว-ตราด-มุกดาหาร-สงขลา

More...

 9.6.58 ข่าวนสพ.กรุงเทพธุรกิจ คสช. หารือเปิดด่านหนุนการค้าชายแดน

More...

ประกาศสอบราคา

ประกวดราคาจ้างแผนงานการแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณชายแดนบ้านคลองลึก ด่านศุลกากรอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 
ขอเชิญผู้สนใจขอรับเอกสารเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนเสนอราคา ในวันที่ 25 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 5 เมษายน 2559 ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซด์  www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๗-๒๓๐๓๑๓ ต่อ ๔๔๑๗ ในวันและเวลาราชการ

More...

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความทำความสะอาดอาคารสถานที่ด่านศุลกากรอรัญประเทศ และด่านพรมแดนคลองลึก ประจำปีงบประมาณ 2558 ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 5/2557

More...

 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณด่านศุลกากรอรัญประเทศ และด่านพรมแดนคลองลึก ประจำปีงบประมาณ 2558  ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 4/2557 

More...

Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ด่านศุลกากรอรัญประเทศ เลขที่ 371 กม.5 ฝั่งขวา ถ.สุวรรณศร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว Tel. +66(0)3723-0313 Fax.+66(0)3723-0312 E-mail:arancustoms.ac@customs.go.th หากท่านต้องการแนะนำ ติ-ชม หรือมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอขอความกรุณาแจ้ง webmasterที่ e-mail:arancustoms.ac@customs.go.th หรือที่ aran_customs@hotmail.com