ReadyPlanet.com
dot
รายงานสถิติ
dot
bulletสถิติการนำเข้า-ส่งออก
bulletสินค้า 10 อันดับ
bulletประเภทสินค้านำเข้า-ส่งออก
bulletสถิติการจัดเก็บรายได้
bulletสถิติการจับกุม
dot
แหล่งข้อมูลของสำนักงาน
dot
bulletบุคคลทั่วไป/นักท่องเที่ยว/ส่วนราชการ
bulletผู้ประกอบการ
bulletพิกัดศุลกากร
bulletราคาศุลกากร
bulletประกาศกรมศุลกากร
bulletกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
bulletการใช้สิทธิเขตการค้าเสรีและ WTO
bulletสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
bulletของควบคุมการนำเข้า-ส่งออก
bulletคู่มือและแบบฟอร์ม
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
dot
ข้อมูลที่น่ารู้
dot
bulletแผนงาน/โครงการ
bulletคู่มือประชาชน
bulletคุณธรรมอัตลักษณ์ด่านศุลกากรอรัญประเทศ
bulletศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ
dot
LINK หน่วยงาน
dot
bulletกระทรวงการคลัง
bulletหน่วยงานภายในกรมศุลกากร
bulletจังหวัดสระแก้ว
dot
ข้อควรทราบในการเดินทาง
dot
bulletการนำของติดตัวผู้เดินทางออก
bulletการเก็บอากรปากระวาง
bulletการสำแดงเงินตราและเงินตราต่างประเทศ
bulletการนำเข้าของใช้ส่วนตัวและของใช้ในบ้าน
bulletรับแจ้งยานพาหนะเข้า-ออก และพิธีการส่งออกสินค้าทางบก
bulletร้านค้าปลอดอากรขาออกในเมือง
bulletTTA
bulletศูนย์ร่วมใจใสสะอาด
bulletBlueprint for Change
bulletImporting Personal and Household Effects
bulletCustoms Clinic"ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงเว็บไซต์ ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ขออภัยในความไม่สะดวก"

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ด่านศุลกากรอรัญประเทศ


นายประพันธ์  จันทร์ไทยศรี
นายด่านศุลกากรอรัญประเทศ

 

จังหวัดสระแก้ว ตั้งอยู่ภาคตะวันออกของประเทศ ติดกับราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านทิศเหนือติดกับจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ ทิศใต้ติดกับจังหวัดจันทบุรี ทิศตะวันตกติดกับจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทรา มีพรมแดนติดกับประเทศกัมพูชาเป็นเขตแดนทางบกมีความยาวทั้งสิ้น 165 กิโลเมตร มีช่องทางการนำเข้า และส่งออกสินค้ารวม 5 แห่ง โดยแยกเป็นจุดผ่านแดนถาวร 2 แห่ง และจุดผ่อนปรน 3 แห่ง  

 ปัจุบันกรมศุลกากร มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานศุลกากรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการนำระบบพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร paperless เน้นบริการที่สะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส ในรูปแบบของ e-customs ซึ่งถูกออกแบบให้มีรูปแบบและขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมของแต่ละระบบมาเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อใ้ห้บริการแก่ผู้ประกอบการอย่างครบวงจร

ข่าวด่านศุลกากรอรัญประเทศ
More...

More...

More...

ประกาศด่านศุลกากร
ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรอรัญประเทศ สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 ขอสงวนไว้ ซึ่งสิทธิทั้งหมดโดยด่านศุลกากรอรัญประเทศ
ด่านศุลกากรอรัญประเทศ เลขที่ 371 กม.5 ฝั่งขวา ถ.สุวรรณศร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว Tel. +66(0)3723-0313 Fax.+66(0)3723-0312 E-mail:arancustoms.ac@customs.go.th หากท่านต้องการแนะนำ ติ-ชม หรือมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอขอความกรุณาแจ้ง webmasterที่ e-mail:arancustoms.ac@customs.go.th หรือที่ aran_customs@hotmail.com