dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย บริเวณด่านศุลกากรอรัญประเทศ และด่านพรมแดนคลองลึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย บริเวณด่านศุลกากรอรัญประเทศ และด่านพรมแดนคลองลึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ ลงวันนที่ 11 กันยายน 2561 download  11-09-2561 ARAN.pdf
ประกาศสอบราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา article
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ครั้งที่ 2 article
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร และสถานที่ บริเวณด่านศุลกากรอรัญประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
ประกวดราคาจัดซื้อเครื่อง X-Ray ตรวจกระเป๋าและสัมภาระแบบ Checked Baggage X-Ray จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณด่านศุลกากรอรัญประเทศ และด่านพรมแดนคลองลึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร และสถานที่ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร และสถานที่ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
ร่างประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อเครื่อง X-Ray ตรวจกระเป๋าและสัมภาระแบบ Checked Baggage X-Ray จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณด่านศุลกากรอรัญประเทศ และด่านพรมแดนคลองลึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ ดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
ประกาศผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น โครงการปรับปรุงอาคารด่านพรมแดนคลองลึกใหม่ (CIQ) ด่านศุลกากรอรัญประเทศ article
ประกาศผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรอรัญประเทศพร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ บ้านป่าไร่ article
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรอรัญประเทศพร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ (บ้านป่าไร่) article
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ปรับปรุงอาคารด่านพรมแดนคลองลึกใหม่ (CIQ) ด่านศุลกากรอรัญประเทศ article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรอรัญประเทศพร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ (บ้านป่าไร่) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารพรมแดนคลองลึกใหม่ (CIQ) ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด่านศุลกากรอรัญประเทศพร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ (บ้านป่าไร่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารด่านพรมแดนคลองลึกใหม่ (CIQ) ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
ประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสถานที่ ด่านศุลกากรอรัญประเทศ และด่านพรมแดนคลองลึก
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณด่านศุลกากรอรัญประเทศ และด่านพรมแดนคลองลึก article
ประกวดราคาจ้างแผนงานการแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณชายแดนบ้านคลองลึก ด่านศุลกากรอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) article
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 5/2557 article
ประกาศรายชือผู้ชนะการเสนอราคา ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 4/2557 article
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณด่านศุลกากรอรัญประเทศ และด่านพรมแดนคลองลึก article
ประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสถานที่ ด่านศุลกากรอรัญประเทศ และด่านพรมแดนคลองลึก article
ประกาศสอบราคาซื้อชุดไมโครโฟนและระบบเครื่องเสียงในห้องประชุม article
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ตามเอกสารแสบราคาจ้างเลขที่ 2/2557 article
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 1/2557 article
ประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสถานที่ด่านศุลกากรอรัญประเทศ และด่านพรมแดนคลองลึก (24/2556) article
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณด่านศุลกากรอรัญประเทศ และด่านพรมแดนคลองลึก (23/2556) article
ประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสถานที่ ด่านศุลกากรอรัญประเทศ และด่านพรมแดนคลองลึก article
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ article
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 4/2557 article
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 4/2554 article
ประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสถานที่ ด่านศุลกากรอรัญประเทศ และด่านพรมแดนคลองลึก article
รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 2/2553
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
หากท่านต้องการแนะนำ ติ-ชม หรือมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอขอความกรุณาแจ้ง webmasterที่ e-mail:arancustoms.ac@customs.go.th หรือที่ aran_customs@hotmail.com