dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ประเภทสินค้านำเข้า-ส่งออก

                              

 ปีงบประมาณ 2563 REPORT 2020
-นำเข้า-ส่งออก เดือน มีนาคม 2563 5-Import-Export 60 Top (FEB 2020).xls
-นำเข้า-ส่งออก เดือน มกราคม 2563 4-Import-Export 60 Top (JAN 2020).xls
-นำเข้า-ส่งออก เดือน ธันวาคม 2562 3-Import-Export 60 Top (DEC 2019).xls
-นำเข้า-ส่งออก เดือน พฤศจิกายน 2562 2-Import-Export 60 Top (NOV 2019).xls
-นำเข้า-ส่งออก เดือน ตุลาคม 2562 1-Import-Export 60 Top (OCT 2019).xls
ปีงบประมาณ 2562 REPORT 2019
-นำเข้า-ส่งออก เดือน กันยายน 2562 12-Import-Export 60 Top (Sep 2019).xls
-นำเข้า-ส่งออก เดือน สิงหาคม 2562 11-Import-Export 60 Top (Aug 2019).xls
-นำเข้า-ส่งออก เดือน กรกฎาคม 2562 10-Import-Export 60 Top (Jul 2019).xls
-นำเข้า-ส่งออก เดือน มิถุนายน 2562 9-Import-Export 60 Top (JUN 2019).xls
-นำเข้า-ส่งออก เดือน พฤษภาคม 2562 8-Import-Export 60 Top (MAY 2019).xls
-นำเข้า-ส่งออก เดือน เมษายน 2562 7-Import-Export 60 Top (APR 2019).xls
-นำเข้า-ส่งออก เดือน มีนาคม 2562 6-Import-Export 60 Top (MAR 2019).xls
-นำเข้า-ส่งออก เดือน กุมภาพันธ์ 2562 5-Import-Export 60 Top (FEB 2019).xls
-นำเข้า-ส่งออก เดือน มกราคม 2562 4-Import-Export 60 Top (JAN 2019).xls
-นำเข้า-ส่งออก เดือน ธันวาคม 2561 3-Import-Export 60 Top (DEC 2018).xls
-นำเข้า-ส่งออก เดือน พฤศจิกายน 2561 2-Import-Export 60 Top (NOV 2018).xls
-นำเข้า-ส่งออก เดือน ตุลาคม 2561 1-Import-Export 60 Top (OCT 2018).xls
 ปีงบประมาณ 2561 REPORT 2018
-นำเข้า-ส่งออก เดือน กันยายน 2561 12-Import-Export 60 Top (Sep 2018).xls
-นำเข้า-ส่งออก เดือน สิงหาคม 2561 11-Import-Export 60 Top (Aug 2018).xls
-นำเข้า-ส่งออก เดือน กรกฎาคม 2561 10-Import-Export 60 Top (Jul 2018).xls
-นำเข้า-ส่งออก เดือน มิถุนายน 2561 9-Import-Export 60 Top (JUN 2018).xls
-นำเข้า-ส่งออก เดือน พฤษภาคม 2561 8-Import-Export 60 Top (MAY 2018).xls
-นำเข้า-ส่งออก เดือน เมษายน 2561 7-Import-Export 60 Top (APR 2018).xls
-นำเข้า-ส่งออก เดือน มีนาคม 2561 6-Import-Export 60 Top (MAR 2018).xls
-นำเข้า-ส่งออก เดือน กุมภาพันธ์ 2561 5-Import-Export 60 Top (FEB 2018).xls
-นำเข้า-ส่งออก เดือน มกราคม 2561 4-Import-Export 60 Top (JAN 2018).xls
-นำเข้า-ส่งออก เดือน ธันวาคม 2560 3-Import-Export 60 Top (DEC 2017).xls
-นำเข้า-ส่งออก เดือน พฤศจิกายน 2560 2-Import-Export 60 Top (NOV 2017).xls
-นำเข้า-ส่งออก เดือน ตุลาคม 2560 1-Import-Export 60 Top (OCT 2017).xls
ปีงบประมาณ 2560 REPORT 2017
-นำเข้า-ส่งออก เดือน กันยายน 2560 12-Import-Export 60 Top (Sep 2017).xls
-นำเข้า-ส่งออก เดือน สิงหาคม 2560 11-Import-Export 60 Top (Aug 2017).xls
-นำเข้า-ส่งออก เดือน กรกฎาคม 2560 10-Import-Export 60 Top (Jul 2017).xls
-นำเข้า-ส่งออก เดือน มิถุนายน 2560 9-Import-Export 60 Top (JUN 2017).xls
-นำเข้า-ส่งออก เดือน พฤษภาคม 2560 8-Import-Export 60 Top (MAY 2017).xls
-นำเข้า-ส่งออก เดือน เมษายน 2560 7-Import-Export 60 Top (APR 2017).xls
-นำเข้า-ส่งออก เดือน มีนาคม 2560 6-Import-Export 60 Top (MAR 2017).xls
-นำเข้า-ส่งออก เดือน กุมภาพันธ์ 2560 5-Import-Export 60 Top (FEB 2017).xls
-นำเข้า-ส่งออก เดือน มกราคม 2560 4-Import-Export 60 Top (JAN 2017).xls
-นำเข้า-ส่งออก เดือน ธันวาคม 2559 3-Import-Export 60 Top (DEC 2016).xls
-นำเข้า-ส่งออก เดือน พฤศจิกายน 2559 2-Import-Export 60 Top (NOV 2016).xls
-นำเข้า-ส่งออก เดือน ตุลาคม 2559 1-Import-Export 60 Top (OCT 2016).xls
ปีงบประมาณ 2559 REPORT 2016
-นำเข้า-ส่งออก เดือน กันยายน 2559 12-Import-Export 60 Top (Sep 2016).xls
-นำเข้า-ส่งออก เดือน สิงหาคม 2559 11-Import-Export 60 Top (Aug 2016).xls
-นำเข้า-ส่งออก เดือน กรกฎาคม 2559 10-Import-Export 60 Top (Jul 2016).xls
-นำเข้า-ส่งออก เดือน มิถุนายน 2559 9-Import-Export 60 Top (JUN 2016).xls
-นำเข้า-ส่งออก เดือน พฤษภาคม 2559 8-Import-Export 60 Top (MAY 2016).xls
-นำเข้า-ส่งออก เดือน เมษายน 2559 7-Import-Export 60 Top (APR 2016).xls
-นำเข้า-ส่งออก เดือน มีนาคม 2559 6-Import-Export 60 Top (MAR 2016).xls
-นำเข้า-ส่งออก เดือน กุมภาพันธ์ 2559 5-Import-Export 60 Top (FEB 2016).xls
-นำเข้า-ส่งออก เดือน มกราคม 2559 4-Import-Export 60 Top (JAN 2016).xls
-นำเข้า-ส่งออก เดือน ธันวาคม 2558 3-Import-Export 60 Top (DEC 2015).xls

-นำเข้า-ส่งออก เดือน พฤศจิกายน 2558

2-Import-Export 60 Top (NOV 2015).xls
-นำเข้า-ส่งออก เดือน ตุลาคม 2558 1-Import-Export 60 Top (OCT 2015).xls
ปีงบประมาณ 2558 REPORT 2015
-นำเข้า-ส่งออก เดือน กันยายน 2558 12-Import-Export 60 Top (Sep 2015).xls
-นำเข้า-ส่งออก เดือน สิงหาคม 2558 11-Import-Export 60 Top (Aug 2015).xls
-นำเข้า-ส่งออก เดือน กรกฎาคม 2558 10-Import-Export 60 Top (Jul 2015).xls
-นำเข้า-ส่งออก เดือน มิถุนายน 2558 9-Import-Export 60 Top (JUN 2015).xls
-นำเข้า-ส่งออก เดือน พฤษภาคม 2558 8-Import-Export 60 Top (MAY 2015).xls
-นำเข้า-ส่งออก เดือน เมษายน 2558 7-Import-Export 60 Top (APR 2015).xls
-นำเข้า-ส่งออก เดือน มีนาคม 2558 6-Import-Export 60 Top (MAR 2015).xls
-นำเข้า-ส่งออก เดือน กุมภาพันธ์ 2558 5-Import-Export 60 Top (FEB 2015).xls
-นำเข้า-ส่งออก เดือน มกราคม 2558 4-Import-Export 60 Top (JAN 2015).xls
-นำเข้า-ส่งออก เดือน ธันวาคม 2557 3-Import-Export 60 Top (DEC 2014).xls
-นำเข้า-ส่งออก เดือน พฤศจิกายน 2557 2-Import-Export 60 Top (NOV 2014).xls
-นำเข้า-ส่งออก เดือน ตุลาคม 2557 1-Import-Export 60 Top (OCT 2014).xls
ปีงบประมาณ 2557 REPORT 2014
-นำเข้า-ส่งออก เดือน กันยายน 2557 12-Import-Export 60 Top (Sep 2014).xls
-นำเข้า-ส่งออก เดือน สิงหาคม 2557 11-Import-Export 60 Top (Aug 2014).xls
-นำเข้า-ส่งออก เดือน กรกฎาคม 2557 10-Import-Export 60 Top (Jul 2014).xls
-นำเข้า-ส่งออก เดือน มิถุนายน 2557 9-Import-Export 60 Top (JUN 2014).xls
-นำเข้า-ส่งออก เดือน พฤษภาคม 2557 8-Import-Export 60 Top (MAY 2014).xls
-นำเข้า-ส่งออก เดือน เมษายน 2557 7-Import-Export 60 Top (APR 2014).xls
-นำเข้า-ส่งออก เดือน มีนาคม 2557 6-Import-Export 60 Top (MAR 2014).xls
-นำเข้า-ส่งออก เดือน กุมภาพันธ์ 2557 5-Import-Export 60 Top (FEB 2014).xls
-นำเข้า-ส่งออก เดือน มกราคม 2557 4-Import-Export 60 Top (JAN 2014).xls
-นำเข้า-ส่งออก เดือน ธันวาคม 2556 3-Import-Export 60 Top (DEC 2013).xls
-นำเข้า-ส่งออก เดือน พฤศจิกายน 2556 2-Import-Export 60 Top (NOV 2013).xls
-นำเข้า-ส่งออก เดือน ตุลาคม 2556 1-Import-Export 60 Top (OCT 2013).xls
ปีงบประมาณ 2556 REPORT 2013
-นำเข้า-ส่งออก 60 อันดับ กันยายน 2556 12-Import-Export 60 Top (Sep 2013).xls
-นำเข้า-ส่งออก 60 อันดับ สิงหาคม 2556 11-Import-Export 60 Top (Aug 2013).xls
-นำเข้า-ส่งออก 60 อันดับ กรกฎาคม 2556 10-Import-Export 60 Top (Jul 2013).xls
-นำเข้า-ส่งออก 60 อันดับ มิถุนายน 2556 9-Import-Export 60 Top (Jun 2013).xls 
-นำเข้า-ส่งออก 60 อันดับ พฤษภาคม 2556 8-Import-Export 60 Top (May 2013).xls
-นำเข้า-ส่งออก 60 อันดับ เมษายน 2556 7-Import-Export 50 Top (April 2013).xls
-นำเข้า-ส่งออก 60 อันดับ มีนาคม 2556 6-Import-Export 60 Top (March 2013).xls
-นำเข้า-ส่งออก 60 อันดับ กุมภาพันธ์ 2556 5-Import-Export 60 Top (February 2013).xls
-นำเข้า-ส่งออก 60 อันดับ มกราคม 25556 4-Import-Export 60 Top (JAN 2013).xls
-นำเข้า-ส่งออก 60 อันดับ ธันวาคม 2555 3-Import-Export 60Top (DEC 2012).xls
-นำเข้า-ส่งออก 60 อันดับ พฤศจิกายน 2555 2-Import-Export 60 Top (NOV 2012).xls
-นำเข้า-ส่งออก 60 อันดับ ตุลาคม 2555 1-Import-Export 50 Top (OCT 2012).xls
ปีงบประมาณ 2555 REPORT 2012
-นำเข้า-ส่งออก 60 อันดับ กันยายน 2555 12-Import-Export 60 Top (September 2012).xls
-นำเข้า-ส่งออก 60 อันดับ สิงหาคม 2555 11-Import-Export 60 Top (August 2012).xls
-นำเข้า-ส่งออก 60 อันดับ กรกฎาคม 2555 10-Import-Export 60 Top (July 2012).xls
-นำเข้า-ส่งออก 60 อันดับ มิถุนายน 2555 9-Import-Export 60 Top (June 2012).xls
-นำเข้า-ส่งออก 60 อันดับ พฤษภาคม 2555 8-Import-Export 60 Top (May 2012).xls
-นำเข้า-ส่งออก 60 อันดับ เมษายน 2555 7-Import-Export 50 Top (April 2012).xls
-นำเข้า-ส่งออก 60 อันดับ มีนาคม 2555 6-Import-Export 60 Top (March 2012).xls
-นำเข้า-ส่งออก 60 อันดับ กุมภาพันธ์ 2555 5-Import-Export 60 Top (February 2012).xls
-นำเข้า-ส่งออก 60 อันดับ มกราคม 2555 4-Import-Export 60 Top (JAN 2012).xls
-นำเข้า-ส่งออก 60 อันดับ ธันวาคม 2554 3-Import-Export 60Top (DEC 2011).xls
-นำเข้า-ส่งออก 60 อันดับ พฤศจิกายน 2554 2-Import-Export 60 Top (NOV 2011).xls
- นำเข้า-ส่งออก 60 อันดับ ตุลาคม 2554 1-Import-Export 50 Top (OCT 2011).xls
ปีงบประมาณ 2554 REPORT 2011
- นำเข้า-ส่งออก 60 อันดับ กันยายน 2554 12-Import-Export 60 Top (September 2011).xls
- นำเข้า-ส่งออก 60 อันดับ สิงหาคม 2554 11-Import-Export 60 Top (August 2011).xls
- นำเข้า-ส่งออก 60 อันดับ กรกฎาคม 2554 10-Import-Export 60 Top (July 2011).xls
- นำเข้า-ส่งออก 60 อันดับ มิถุนายน 2554 9-Import-Export 60 Top (June 2011).xls
- นำเข้า-ส่งออก 60 อันดับ พฤษภาคม 2554 8-Import-Export 60 Top (May 2011).xls
- นำเข้า-ส่งออก 60 อันดับ เมษายน 2554 7-Import-Export 50 Top (April 2011).xls
- นำเข้า-ส่งออก 60 อันดับ มีนาคม 2554 6-Import-Export 60 Top (March 2011).xls
- นำเข้า-ส่งออก 60 อันดับ กุมภาพันธ์ 2554 5-Import-Export 60 Top (February 2011).xls
- นำเข้า-ส่งออก 60 อันดับ มกราคม 2554 4Import-Export 60top(Jan2011).xls
-นำเข้า-ส่งออก 60 อันดับ ธันวาคม 2553 3-Import-Export 60Top (DEC 2010).xls
-นำเข้า-ส่งออก 60 อันดับ พฤศจิกายน 2553 2-Import-Export 60 Top (NOV 2010).xls
-นำเข้า-ส่งออก 50 อันดับ ตุลาคม 2553 1-Import-Export 50 Top (OCT 2010).xls
ปีงบประมาณ 2553

REPORT 2010

-นำเข้า-ส่งออก 50 อันดับ กันยายน 2553 12-Import-Export 50 Top (SEP 2010).xls
-นำเข้า-ส่งออก 50 อันดับ สิงหาคม 2553 11-Import-Export 50 Top (AUGUST 2010).xls
-นำเข้า-ส่งออก 50 อันดับ กรกฎาคม 2553 10-Import-Export 50 Top (JURY 2010).xls
-นำเข้า-ส่งออก 50 อันดับ มิถุนายน 2553 9-Import-Export 50 Top (JUNE 2010).xls
-นำเข้า-ส่งออก 50 อันดับ พฤษภาคม 2553 8-Import-Export 50 Top (May 2010).xls
-นำเข้า-ส่งออก 50 อันดับ เมษายน 2553 7-Import-Export 50 Top (April 2010).xls
-นำเข้า-ส่งออก 50 อันดับ มีนาคม 2553 6-Import-Export 50 Top (March 2010).xls
-นำเข้า-ส่งออก 50 อันดับกุมภาพันธ์ 2553 5-Import-Export 50 Top (February 2010).xls
-นำเข้า-ส่งออก 50 อันดับ มกราคม 2553 4-Import-Export 50 Top (January 2010).xls
-นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ธันวาคม 2552 3-Import-Export 20 Top (DEC 2008).xls
-นำเข้า-ส่งออก 50 อันดับ พฤศจิกายน 2552 2-Import-Export 50 Top (November 2009).xls
-นำเข้า-ส่งออก 30 อันดับ ตุลาคม2552 1-Import-Export 30 Top (OCT 2009).xls
ปีงบประมาณ 2552 REPORT 2009
-นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ กันยายน2552

12-Import-Export 20 Top (SEP 2009).xls

-นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ สิงหาคม2552 11-Import-Export 20 Top (AUGUST 2009).xls
-นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ กรกฎาคม 2552  10-Import-Export 20 Top (JULY 2009).xls
-นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ มิถุนายน 2552  9-Import-Export 20 Top (JUNE 2009).xls
-นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ พฤษภาคม2552  8-Import-Export 20 Top (MAY 2009).xls
-นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ เมษายน 2552  7-Import-Export 20 Top (APRIL 2009).xls
-นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ มีนาคม 2552  6-Import-Export 20 Top (MAR 2009).xls
-นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ กุมภาพันธ์ 2552 5-Import-Export 20 Top (FEB 2009).xls
-นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ มกราคม 2552  4-Import-Export 20 Top (JAN 2009).xls
-นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ธันวาคม 2551 3-Import-Export 20 Top (DEC 2008).xls
-นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ พฤศจิกายน 2551 2-Import-Export 20 Top (NOV 2008).xls
-นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ตุลาคม 2551   1-Import-Export 20 Top (OCT 2008).xls
ปีงบประมาณ 2551 REPORT 2008
-นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ กันยายน 2551

12-Import-Export 20 Top (SEP 2008).xls

-นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ สิงหาคม 2551   11-Import-Export 20 Top (AUG 2008).xls
-นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ กรกฎาคม 2551  10-Import-Export 20 Top (JUL 2008).xls
-นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ มิถุนายน 2551  9-Import-Export 20 Top (JUN 2008).xls 
-นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ พฤษภาคม 2551 8-Import-Export 20 Top (MAY 2008).xls
-นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ เมษายน 2551 7-Import-Export 20 Top (APR 2008).xls
-นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ มีนาคม 2551   6-Import-Export 20 Top (MAR 2008).xls
-นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ กุมภาพันธ์ 2551 5-Import-Export 20 Top (FEB 2008).xls
-นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ มกราคม 2551 4-Import-Export 20 Top (JAN 2008).xls
-นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ธันวาคม 2550  3-Import-Export 20 Top (DEC 2007).xls
-นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ พฤศจิกายน 2550 2-Import-Export 20 Top (NOV 2007).xls
-นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ตุลาคม 2550  1-Import-Export 20 Top (OCT 2007).xls
ปีงบประมาณ 2550 REPORT 2007
-นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ กันยายน 2550

12-Import-Export 20 Top (SEP 2007).xls

-นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ สิงหาคม 2550   11-Import-Export 20 Top (AUG 2007).xls
-นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ กรกฎาคม 2550 10-Import-Export 20 Top (JUL 2007).xls
-นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ มิถุนายน 2550 9-Import-Export 20 Top (JUN 2007).xls
-นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ พฤษภาคม 2550  8-Import-Export 20 Top (MAY 2007).xls
-นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ เมษายน 2550  7-Import-Export 20 Top (APR 2007).xls
-นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ มีนาคม 2550 6-Import-Export 20 Top (MAR 2007).xls
-นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ กุมภาพันธ์ 2550 5-Import-Export 20 Top (FEB 2007).xls
-นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ มกราคม 2550  4-Import-Export 20 Top (JAN 2007).xls
-นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ธันวาคม 2549  3-Import-Export 20 Top (DEC 2006).xls
-นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ พฤศจิกายน 2549 2-Import-Export 20 Top (NOV 2006).xls
-นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ตุลาคม 2549  1-Import-Export 20 Top (OCT 2006).xls

อันดับสินค้านำเข้า - ส่งออก (ปีงบประมาณ 2546-2560) Top10Import-export 2008-2017 web.xlsCopyright © 2010 All Rights Reserved.
หากท่านต้องการแนะนำ ติ-ชม หรือมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอขอความกรุณาแจ้ง webmasterที่ e-mail:arancustoms.ac@customs.go.th หรือที่ aran_customs@hotmail.com