dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ติดต่อสอบถาม

  ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

งานภายใน

เลขหมาย

โทรศัพท์ ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 0-3723-0313 
โทรสาร ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 0-3723-0312
งานธุรการ 0-3723-0313  กด 1 
งานคดีและของกลาง 0-3723-0313  กด 2
งานประเมินอากร (รับพัสดุไปรษณีย์ต่างประเทศ) 0-3723-0313  กด 3
งานพิธีการ 0-3723-0313  กด 4
งานการเงินและบัญชี 0-3723-0313  กด 5
งานพัสดุ สถานที่ และยานพาหนะ  0-3723-0313  กด 6
งานด่านพรมแดน 0-3723-0313  กด 7


 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
หากท่านต้องการแนะนำ ติ-ชม หรือมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอขอความกรุณาแจ้ง webmasterที่ e-mail:arancustoms.ac@customs.go.th หรือที่ aran_customs@hotmail.com