dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


รับแจ้งยานพาหนะเข้า-ออก และพิธีการส่งออกสินค้าทางบก

 1. การนำรถส่วนบุคคล(รถของไทย) ออก-เข้า ชั่วคราว
การนำรถส่วนบุคคล(รถของไทย)ออก-เข้า ชั่วคราว.pdf

 2. การนำส่วนบุคคล (รถต่างประเทศ) เข้า-ออก ชั่วคราว
การนำส่วนบุคคล (รถต่างประเทศ) เข้า-ออก ชั่วคราว.pdf 

3. พิธีการศุลกากรส่งออกสินค้าทางบก
พิธีการศุลกากรส่งออกสินค้าทางบก.pdf

4. การนำรถเข้า-ออกประเทศ ทางเรือ
การนำรถเข้า-ออกประเทศ ทางเรือ.pdf

 

Copyright © 2010 All Rights Reserved.
หากท่านต้องการแนะนำ ติ-ชม หรือมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอขอความกรุณาแจ้ง webmasterที่ e-mail:arancustoms.ac@customs.go.th หรือที่ aran_customs@hotmail.com