dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


รายงานประจำปี 2550

สารบัญ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
Report 1-20071.pdf

ส่วนที่ 2 สถิติข้อมูลการจัดเก็บรายได้ การนำเข้า-ส่งออก และสถิติผลการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ปีงบประมาณ 2550
Report 2-20072.pdf

ส่วนที่ 3 สถิติข้อมูลการจัดเก็บรายได้ การนำเข้า-ส่งออก และสถิติผลการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ 3 ปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ 2548-2550)
Report 3-20073.pdf
REPORT

รายงานประจำปี 2561
รายงานประจำป 2560 article
รายงานประจำป 2559 article
รายงานประจำปี 2549
รายงานประจำปี 2553article
รายงานประจำปี 2552 article
รายงานประจำปี 2551
รายงานประจำป 2558 articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
หากท่านต้องการแนะนำ ติ-ชม หรือมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอขอความกรุณาแจ้ง webmasterที่ e-mail:arancustoms.ac@customs.go.th หรือที่ aran_customs@hotmail.com