dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกในการให้บริการผ่านช่องทางโทรศัพท์ ทั้งนี้สามารถโทรติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์มือถือ งานธุรการ 08-6089-4204 , 08-1366-6277 ,08-6819-3398 งานพิธีการ 08-5390-3758 งานคดีและของกลาง 08-7605-6226 งานการเงิน 09- article

ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกในการให้บริการผ่านช่องทางโทรศัพท์ เนื่องจากคู่สายสัญญาณโทรศัพท์ 0-3723-0313 และ 03-723-0312 ของด่านศุลกากรอรัญประเทศขัดข้องบ่ายครั้ง ทั้งนี้สามารถโทรติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์มือถือ

  งานธุรการ  08-6089-4204 , 08-1366-6277  ,08-6819-3398 

  งานพิธีการ  08-5390-3758

  งานคดีและของกลาง  08-7605-6226  
  หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  aran_customs@hotmail.com

 หมายเหตุ : หากดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ด่านฯจะแจ้งให้ทราบต่อไป
ข่าวศุลกากร

พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 article
คุณธรรมอัตลักษณ์ ด่านศุลกากรอรัญประเทศ article
การจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร KM article
คู่มือสำหรับประชาชน article
ด่านศุลกากรอรัญประเทศทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสถาปนากรมศุลกากร ครบรอบ 142 ปี article
ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุราชกุมาร article
ขอเชิญร่วมพิธีเปิดการขนส่งข้ามแดนระหว่างรัฐบาลไทย–กัมพูชา article
เรียนเชิญประชุมผู้ประกอบการขาเข้าและเซอร์วิสเคาน์เตอร์ article
ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๕๔ article
ประกาศแจ่ง
ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบกสระแก้ว
สภากาแฟ ณ กองกำลังบูรพา
ร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่สระแก้ว article
ร่วมพิธีวันพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน article
งานจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดสระแก้ว article
วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ article
ออกหน่วยเคลื่อนที่ัจังหวัดสระแก้ว article
ทำบุญปีใหม่ ตลาดโรงเกลือ ประจำปี ๒๕๕๔ article
รวมใจอรัญเข้มแข็ง บวร ใต้เบื้องพระยุคลบาท article
ด่านฯอรัญประเทศ ร่วมพิธีรำลึกวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน article
พลิกฟื้นผืนป่า ด้วยบารมี article
งานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๕๔ article
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช article
โครงการรวมใจภักดิ์รักษ์สิ่งแวดล้อมไทย-กัมพูชา article
วันเอดส์โลก article
สภากาแฟจังหวัดสระแก้ว articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
หากท่านต้องการแนะนำ ติ-ชม หรือมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอขอความกรุณาแจ้ง webmasterที่ e-mail:arancustoms.ac@customs.go.th หรือที่ aran_customs@hotmail.com