dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนิติกรและเจ้าหน้าที่ธุรการ ของด่านศุลกากรอรัญประเทศ

 ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินธุรการ+นิติกร.pdfพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560article

 พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560

คุณธรรมอัตลักษณ์ ด่านศุลกากรอรัญประเทศarticle


 

ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกในการให้บริการผ่านช่องทางโทรศัพท์ ทั้งนี้สามารถโทรติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์มือถือ งานธุรการ 08-6089-4204 , 08-1366-6277 ,08-6819-3398 งานพิธีการ 08-5390-3758 งานคดีและของกลาง 08-7605-6226 งานการเงิน 09-article
การจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร KMarticle

ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ได้ัดทำข้อมูลการจัดการความรู้ภายในองค์กร (Knowledge Manaement : KM) เรื่อง "พิธีการศุลกากรเกี่ยวกับการนำรถเข้า - ออก ระหว่างประเทศ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 

คู่มือสำหรับประชาชนarticle

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 สามารถค้นหาข้อมูล สามารถคลิ๊กได้ที่ www.info.go.th

หน้า 1/6
1 2 3 4 5 6  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.
หากท่านต้องการแนะนำ ติ-ชม หรือมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอขอความกรุณาแจ้ง webmasterที่ e-mail:arancustoms.ac@customs.go.th หรือที่ aran_customs@hotmail.com