dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ประมวลภาพข่าว

ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 4 สิงหาคม 2011
ชื่ออัลบั้ม : รวมใจปรัญเข้มแข็ง บวร ใต้เบื่อยงพระยุคลบาท
รายละเอียด:

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2554 เวลา 14.45 น. นายอวยชัย กลุทิพย์มนตรี นายด่านศุลกากรอรัญประเทศ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรอรัญประเทศ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ "รวมใจอรัญเข้มแข็ง บวร ไต้เบื้องพระยุคลบาท" ซึ่งเป็นพิธีเปิดหมู่บ้านชายแดนเข้มแข็ง แหล่งเรียนรู้ชุมชนพอเพียงนำร่อง ณ บ้านโสนน้อย หมู่ 2 ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทส จังหวัดสระแก้ว

จำนวนรูป : 1 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 11 เมษายน 2011
ชื่ออัลบั้ม : สงกรานต์
รายละเอียด:

นายอวยชัย กุลทิพย์มนตรี นายด่านศุลกากรอรัญประเทศ เจ้าหน้าที่ด่านฯ และผู้ประกอบการ ร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ พร้อมทั้งสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในวันสงกรานต์ และรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองเนื่องในวันสงกรานต์

จำนวนรูป : 0 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

1
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
หากท่านต้องการแนะนำ ติ-ชม หรือมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอขอความกรุณาแจ้ง webmasterที่ e-mail:arancustoms.ac@customs.go.th หรือที่ aran_customs@hotmail.com